Kính gửi người dùng.
Chúng tôi đã vô hiệu hóa việc bán hàng trên trang web này proxybox.org
Giá thực tế và thanh toán ủy quyền hiện có trên miền mới https://proxykeep.info
Chúng tôi đã kết nối bảng điều khiển người dùng mới và thêm các phương thức thanh toán bổ sung mới.
Trong bảng điều khiển mới, bạn cũng có thể chọn gói proxy cần thiết để gia hạn hoặc mua gói proxy mới.