Kính gửi người dùng.
Các nhà cung cấp địa chỉ IP đã tăng tiền thuê địa chỉ IPv4.
Để chứa một lượng lớn địa chỉ IP và máy chủ, chúng tôi cũng đã phải tăng giá cho các proxy.
Chúng tôi đã vô hiệu hóa việc bán hàng trên trang web chính proxybox.org.

Giá hiện tại trên trang web mới: https://proxykeep.info
Ngoài ra, chúng tôi đã kết nối một bảng điều khiển mới và thêm các phương thức thanh toán bổ sung mới.
Trong bảng điều khiển mới, bạn cũng có thể chọn gói proxy cần thiết để gia hạn hoặc mua một gói mới.

Nếu bạn đã là người dùng của chúng tôi:
Để có quyền truy cập, hãy chuyển đến bảng điều khiển mới.
Trong menu trên cùng, bạn có thể chọn ngôn ngữ của mình.
https://billing.proxykeep.info
Sử dụng tính năng nhắc nhở mật khẩu.
Chỉ định cùng một địa chỉ e-mail đã được chỉ định trước đó trong bảng điều khiển cũ.
Mật khẩu sẽ được tự động gửi đến email được chỉ định.
Nếu bạn không nhận được email, hãy kiểm tra thư mục thư rác của bạn.
Để gia hạn tài khoản của bạn, hãy bổ sung vào tài khoản của bạn số tiền cần thiết trong bảng điều khiển.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy viết thư cho tôi.

Nếu bạn là người dùng mới:
Đăng nhập vào trang bảng điều khiển:
https://billing.proxykeep.info
Trong menu trên cùng, bạn có thể chọn ngôn ngữ của mình.
Đăng ký trong bảng điều khiển mới.
Trong cùng một menu, bạn có thể chọn gói proxy mà bạn quan tâm và thực hiện thanh toán theo cách thuận tiện cho bạn.